Rólunk
Referenciák
Linkek


  Levegőtisztasági

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján a levegőterhelőnek (pontforrás, felületi forrás, vonalforrás, bűzterhelést okozó tevékenység, stb) a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai alapján lehet engedélyt kapnia. A kormányrendelet mellékletei tartalmazzák a levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos tervek, illetve bejelentések tartalmi követelményeit.

Diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell.

A Környezetvédelmi Felügyelőség a diffúz légszennyező források közül azok üzemeltetőjét, amellyel szemben hatósági intézkedés szükséges, a forrás bejelentésére kötelezi. Ezen bejelentésre kötelezett diffúz légszennyező forrás működtetéséhez engedély szükséges.

Környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a Környezetvédelmi Felügyelőség az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét, valamint a forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket is. 

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő levegőterhelő részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg (a rendelet 9. számú melléklete alapján) levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

Cégünk több évtizedes tapasztalatokkal bír a levegőtisztaság-védelmi vizsgálatok és modellezések terén. A légszennyező források hatásterületének, valamint a légszennyező anyagok transzmissziójának meghatározását (pont-, terület- és vonalforrásokra), a Hatóságok által is elfogadott, Aircalc hatásterület számító szoftverrel végezzük.

Társaságunk a levegőtisztaság-védelemi kérdésekkel kapcsolatban számos referenciával rendelkezik a különféle gazdasági tevékenységekre vonatkozóan, a szükséges dokumentáció szakszerű összeállításában, a hatóság előtt folyó egyeztetésekben, valamint a szakhatósági közreműködések bonyolításában.