Rólunk
Referenciák
Linkek


  Hulladékgazdálkodási

A hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) minden hulladékra, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységekre (tervezés, kezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás), valamint az azokkal kapcsolatos létesítményekre kiterjed.

A hulladékgazdálkodással kapcsolatban felmerülõ feladatok, tevékenységek hozzáértõ és szakszerû megtervezésével a keletkezett hulladékok környezetre gyakorolt terhelése, illetve az esetlegesen bekövetkezõ környezetszennyezések bekövetkezési valószínûségének kockázata jelentõsen csökkenthetõ.

Aki a tevékenysége során a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági határozatok elõírásait megsérti, illetve azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelõen tesz eleget, engedély nélküli tevékenységet végez, valamint a környezetet veszélyezteti, károsítja, az a Környezetvédelmi Hatóság által kiszabott (adók módjára behajtható) bírságot köteles fizetni.

Évtizedes tapasztalatokkal bírunk, számos referenciával rendelkezünk a hulladékgazdálkodási feladatok, valamint tevékenységek elvégzésével kapcsolatos engedélykérelmek, dokumentációk szakszerû összeállításában, a hatóság elõtt folyó egyeztetésekben, szakhatósági közremûködések bonyolításában.

Az engedélyezési eljárások lebonyolításán túl széles tapasztalatok és kapcsolatok felhasználásával nyújtunk segítséget hulladék-elhelyezési gondjaik megoldásában is.