Rólunk
Referenciák
Linkek


  Zajkibocsátási

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján azokra a tevékenységekre, létesítményekre, amelyek környezeti zajt, illetve rezgést okoznak vagy okozhatnak a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazniuk.

A környezetvédelmi hatóság zaj-, illetőleg rezgésvédelmi bírság fizetésére kötelezi a környezeti zaj-, rezgésforrás üzemeltetőjét, ha az üzemeltető a környezetvédelmi hatóság által megállapított kibocsátási vagy jogszabályban megállapított zajterhelési, illetve rezgésterhelési határértékeket túllépi, valamint a hatósági határozatban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy a zaj, rezgés elleni védelemmel kapcsolatos adatszolgáltatási, változásbejelentési kötelezettségét nem vagy nem megfelelően teljesíti.

A több évtizedes tapasztalattal bíró Munkatársaink a zajterhelés méréseket kalibrált, hitelesített zajmérő műszerekkel, valamint a zaj- és rezgésvédelmi vizsgálatok és modellezések prognózis térkép készítését és hatásterület számítását (a Hatóságok által is elfogadott), IMMI 2018 szoftverrel végzik.

Társaságunk a zaj- és rezgésvédelemi kérdésekkel kapcsolatban számos referenciával rendelkezik a különféle gazdasági tevékenységekre vonatkozóan, a szükséges dokumentációk szakszerű összeállításában, a hatóság előtt folyó egyeztetésekben, valamint a szakhatósági közreműködések bonyolításában.