Rólunk
Referenciák
Linkek


  Vízjogi

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) tartalmazza – a környezet- és természetvédelmi követelményekre figyelemmel – a vizek hasznosításával, hasznosítási lehetőségeinek megőrzésével és kártételeinek elhárításával összefüggő alapvető jogok és kötelezettségek meghatározását.

A Vgtv. alapján készült el az 41/2017. (XII.29.) BM rendelet, mely előírja és szabályozza a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelmek és mellékleteiknek tartalmi követelményeit.

A kérelmezhető engedélyek típusai:

  • Elvi vízjogi engedély (egy évig érvényes és további egy évre meghosszabbítható, a tervezett beruházás, vizimunka megvalósíthatóságára vonatkozik de tevékenységre nem jogosít)
  • Vízjogi létesítési engedély (a jogszerűen megvalósuló beruházás előfeltétele)
  • Vízjogi üzemelési engedély (az engedély szerint megvalósult létesítmény működtetéséhez szükséges)
  • Vízjogi fennmaradási engedély (az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően megvalósult létesítmény fennmaradásához és működtetéséhez szükséges)

Tapasztalataink alapján az engedélyeztethetőségnek gyakori akadálya a más jogszabályok (pl. környezetvédelmi, természetvédelmi) támasztotta követelmények figyelmen kívül hagyása vagy a tulajdoni, használati, szolgalmi feltételek tisztázatlansága.

Ezekre figyelemmel cégünk nem egyszerűen műszaki dokumentációt kínál ügyfeleinknek, hanem korrekt információt az engedélyeztethetőségről, annak feltételeiről és az ügy gondozását az engedélyezési eljárás folyamán is.