Rólunk
Referenciák
Linkek


  Természetvédelmi

Természeti terület, védett terület, fokozottan védett terület, Natura 2000 terület, védett faj, fokozottan védett faj, élőhely-védelem, CITES-es faj védelme és még számos olyan fogalom, amelyen az abban járatlan gazdálkodó eligazodni képtelen. 

A hazai szabályozás alapjául szolgáló a természet védeleméről szóló 1996. évi LIII. törvény kiterjed valamennyi természeti értékre és területre, tájra, továbbá a velük kapcsolatos minden tevékenységre, valamint a nemzetközi egyezményekből és együttműködésből fakadó természetvédelmi feladatokra.

Védett természeti terület lehet Nemzeti Park, Tájvédelmi Körzet, Természetvédelmi Terület és Természeti Emlék. Az első kettő létesítésére kizárólag a természetvédelemért felelős Miniszter jogosult és ezt jogszabályban (rendelet) hirdeti ki. 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek hálózatába tartozó, a Natura 2000 területeken előforduló, a közösségi jelentőségű, valamint kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok, illetőleg fajok megőrzéséhez szükséges előírásokat a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet határozza meg.

A Natura 2000 területek a természetvédelmi törvénybe csak 2005 végén épültek be 41/A §-ként.

A Natura 2000 területek jóval nagyobb területekre terjednek ki, mint a védett, fokozottan védett területek, amiből fordítva az is következik, hogy a Natura 2000 területek jelentős része nem védett terület.

Mégis a gyakorlatban a gazdálkodók számára nagyobb gondot okoz a terület „naturássága”, mintha védetté lenne nyilvánítva.

Tapasztalatokkal bírunk mind a hatósági engedélyezési gyakorlatra mind a tevékenységek engedélyezhetőségére vonatkozóan védett és „naturás” területekre egyaránt. Ezen tapasztalataink és megfelelően felkészült szakértői háttér alapján bizton ígérhetünk támogatást az első bekezdésben felsorolt fogalmak közötti eligazodásban és a tervezett vagy folyó tevékenység engedélyezhetőségére illetve annak korlátaira vonatkozóan.