Rólunk
Referenciák
Linkek


  Károkozás/kárelhárítás

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: R) szerint a környezetveszélyeztetés megszüntetése érdekében környezetkárosodást megelőző intézkedéseket, a bekövetkezett környezetkárosodás megszüntetése érdekében helyreállítási intézkedéseket kell tenni. A R 2. számú melléklete szerinti tevékenység végzője, valamint a környezetvédelmi felügyelőség határozata alapján környezetet veszélyeztető technológia üzemeltetője köteles üzemi terv készítésére, mely alapján a kárelhárítás végrehajtható. Társaságunk több éves tapasztalattal rendelkezik a különféle gazdasági tevékenységekre vonatkozó, illetve azokkal kapcsolatos dokumentációk, tervek szakszerű összeállításában, a hatóság előtt folyó egyeztetésekben, valamint a szakhatósági közreműködések bonyolításában.

Maga a jogszabály a felszíni és felszín alatti vizekben és földtani közegben, valamint a természetvédelmi jellegű károkozásban határozza meg a teendőket és együttműködést a hatóságok és a károkozó között.

Ilyen esetekben jól jön a károkozónak nyújtott hozzáértő szakmai és jogi segítség. Gyakran a probléma tisztázása, az összefüggések és lehetőségek megismerése gyorsan mérsékelheti a költségeket is és természetesen a bírság nagyságát.

 

Hatósági ellenőrzés

A közigazgatási hatóság az eljárása során köteles megtartani és másokkal is megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályokban előírt célok megvalósítása érdekében, mérlegelési és méltányossági jogkörét a jogalkotó által meghatározott szempontok figyelembevételével és az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel gyakorolja.

A hatóság ellenőrzi és nyomon követi (pl.: időszakos beadványok, felülvizsgálatok, helyszíni ellenőrzések, stb. keretében) a jogszabályokban, valamint az általa végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését.

Ha a hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabályban, illetve hatósági határozatban foglalt előírásokat megsértette (és a felmerült probléma a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható), úgy felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre és határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel végzést (felszólítást, kötelezést) ad ki a szabálytalanság megszüntetésének érdekében.

Ha az ellenőrzést végző hatóság az adott jogszabálysértés tekintetében nem rendelkezik hatáskörrel vagy illetékességgel, úgy a jegyzőkönyv jogszabálysértésre vonatkozó információkat tartalmazó részének megküldésével kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező hatóság eljárását, illetve fegyelmi, szabálysértési, büntető-, polgári vagy egyéb eljárást.

A hatósági ellenőrzések során nagyon fontos a körültekintő s szakszerű eljárási mód megválasztása, melyekben munkatársaink évtizedes tapasztalatokra alapozott tanácsai elősegíthetik az Ön/Önök munkáját.